สังคมทำเงิน Make Money Online

สังคมทำเงิน Make Money Online

สังคมแห่งการแบ่งปัน แบ่งปันรายได้ แบ่งปันความรู้ แบ่งปันสาระ

clock

ราคาทองคำวันนี้

Statistics

Post ทั้งหมด 1432 หัวข้อ in 641 subjects

สมาชิกทั้งหมด 398 คน

สมาชิกล่าสุดคือ dekinw

เข้าสู่ระบบ(Log in)

ลืม(forget) password

ราคาน้ำมัน

ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

music online

Ad

คนออนไลน์

website counter

map


ฝรั่งกิมจูที่ ห้วยองคต - เกษตรทั่วไทย

Share

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 698
Join date : 06/06/2010

ฝรั่งกิมจูที่ ห้วยองคต - เกษตรทั่วไทย

ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue May 21, 2013 11:04 am

ฝรั่งกิมจูที่ ห้วยองคต - เกษตรทั่วไทย
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555 เวลา 00:00 น.นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบเอกสารสิทธิทำกิน (สทก.)
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสาน
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นายชัยวัฒน์
ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่โครงการฯ
ให้การต้อนรับและร่วมมอบเอกสารสิทธิฯ เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2555
ที่ผ่านมา เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีที่ทำกินเป็นของตนเอง

ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้ง
ด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย การศึกษา สุขภาพอนามัย อาชีพ การคมนาคม
การสื่อสาร มีการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และมีการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงแพะ
การเลี้ยงปลา การเลี้ยงสุกร มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โดยจัดแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยทางโครงการฯ
ได้จัดแบ่งที่ดินทำกินครอบครัวละ 8 ไร่ ครอบครัวใหญ่ 16 ไร่ รวม 907 แปลง
และแปลงที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 1 ไร่ รวม 780 แปลง
โดยมีหลักเกณฑ์ห้ามซื้อขายและให้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานเท่านั้น

และฝรั่งกิมจู
เป็นพืชให้ผลอีกชนิดหนึ่งที่มีการส่งเสริมให้เพาะปลูกเป็นพืชเชิงพาณิชย์ของ
เกษตรกรในโครงการฯ
เนื่องจากใช้เวลาในการเพาะปลูกไม่นานก็ให้ผลผลิตและมีตลาดรองรับแน่นอน
จำหน่ายได้ตลอดทั้งปี เพราะเป็นฝรั่งที่มีเมล็ดน้อย ติดผลดก
ผลผลิตมีราคาดีไม่แตกต่างจากฝรั่งไร้เมล็ด และมีข้อได้เปรียบคือ ติดผลง่าย
ออกผลดก เมล็ดมีน้อย รสชาติหวานกรอบ ผลมีขนาดพอเหมาะ
ไม่เล็กและใหญ่จนเกินไป ประมาณ 400-800 กรัมต่อผล ปลูกได้ทุกพื้นที่
ดินเค็มก็ปลูกได้

เกษตรกรในโครงการห้วยองคตฯ
ปลูกในลักษณะสวนโดยจัดระยะปลูกระหว่างแถวและระหว่างต้นประมาณ 3x 3 เมตร
ในเนื้อที่ 1 ไร่ ปลูกได้ประ มาณ 160 ต้น
ก่อนปลูกมีการปรับปรุงดินโดยตากดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคและเมล็ดวัชพืช
หลังจากขุดหลุมปลูก ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักในปริมาณเท่า ๆ กันอัตราปุ๋ย 1
ส่วนต่อดิน 2 ส่วน เพื่อให้ดินร่วนซุย

หลังจากเตรียมหลุมปลูกเรียบร้อยแล้ว นำกิ่งพันธุ์ที่ชำไปปลูกลงในหลุม
กลบดินให้แน่นพอสมควร แล้วใช้ไม้ปักเป็นหลักผูกกันลมโยกและรดน้ำทันที
จากนั้นใช้ทางมะพร้าวมาคลุมพรางแสงแดดให้แก่ต้นฝรั่งจนกว่าต้นฝรั่งจะตั้ง
ตัวได้

รดน้ำในช่วงระยะแรกจนกว่าต้นฝรั่งตั้งตัวได้หลังจากนั้นสังเกตดูความชุ่ม
ชื้นของดิน ถ้าดินแห้งมากก็ให้น้ำ และถ้ามีฝนตกหนักก็ระบายน้ำออก
การให้น้ำจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของต้นฝรั่ง
ปริมาณความชื้นของดินในระหว่างการออกผลมีความสำคัญ
เพราะจะก่อให้เกิดการร่วง การแตก

เกษตรกรที่นี่ใส่ปุ๋ยคอกให้กับฝรั่งเมื่อออกดอกประมาณ 2
กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ควบคู่กับการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ไม่พรวนดินลึก
เพราะจะทำให้รากของต้นฝรั่งขาดได้ ฝรั่งจะเริ่มออกผลเมื่ออายุประมาณ 6
เดือน จากนั้นจะใช้ไม้ไผ่ปักไว้เพื่อพยุงผลฝรั่ง
โดยใช้ปลายหรือแขนงไม้ไผ่ขนาดเล็กยาว 1 เมตร
หรือมากกว่านั้นปักใกล้กับกิ่งที่ออกผลแล้ว โดยผูกยึดกับกิ่งไว้
บางสวนจะผูกขั้วผลกับกิ่งหรือไม้ปักเพื่อไม่ให้ผลถ่วงต้น
เพราะน้ำหนักผลฝรั่งมาก ถ้ามีลมพัดแรงต้นจะเฉาตายและรากจะขาดได้

เมื่อเก็บผลผลิตแล้วจะตัดแต่งกิ่งเพราะจะช่วยให้ฝรั่งเกิดกิ่งอ่อน
และมีช่อดอกออกมาทันที ด้วยการทำให้ทรงพุ่มโปร่ง ได้สัดส่วน
อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ทั่วถึง สะดวกในการเก็บผล
ทำให้ได้ผลผลิตที่แน่นอน ผลมีขนาดใหญ่
จะตัดแต่งกิ่งทุกปีเพื่อกระตุ้นการเจริญ และการสร้างตาดอก ใน
ต้นที่สมบูรณ์จะตัดกิ่งก้านออก 25-30%
สำหรับต้นที่ไม่แข็งแรงตัดกิ่งก้านออกประมาณ 20%
นอกจากการตัดแต่งกิ่งแล้วเกษตรกรที่นี่ปลิดผลทิ้งให้เหลือประมาณ 2-6 ผล
ต่อกิ่งเท่านั้น ซึ่งจะดีต่อการได้มาซึ่งลูกฝรั่งที่ต้องการบริโภคผลสด
แต่ถ้าต้องการผลขนาดใหญ่และมีคุณภาพดี ก็จะให้เหลือเพียง 1
ผลต่อกิ่งเท่านั้น

ที่สำคัญเกษตรกรจะห่อผลฝรั่งเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูฝรั่ง
และทำให้ผลฝรั่งมีผิวสวยน่ารับประทาน
โดยใช้ถุงพลาสติกหรือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อก่อนแล้วจึงสวมถุงพลาสติกทับ
อีกชั้นหนึ่ง
โดยจะเริ่มห่อผลฝรั่งเมื่อมีขนาดเท่าลูกมะนาวหรือหลังดอกบานแล้ว 1 เดือน.

    เวลาขณะนี้ Thu Jan 18, 2018 1:11 pm